BẢNG GIÁ BIỆT THỰ AN KHANG VILLA

          

BẢNG GIÁ BIỆT THỰ AN KHANG VILLA

CĐT: Tập đoàn Nam CườngWebsite:ankhangvilla.comPhone: 093.616.8383
Đơn vị:Nghìn đồng

STT

MÃ CĂN

DIỆN TÍCH
ĐẤT (M2)

DIỆN TÍCH
XD (M2)

HƯỚNG

ĐƯỜNG
(M)

GIÁ BIỆT THỰ (V.A.T)

CHÍNH SÁCH

TỔNG GIÁ (V.A.T)
TRỪ CHÍNH SÁCH

TÌNH TRẠNG

1

L01.05

225

554,5

Tây Bắc

40m

30.808.237

30.808.237

-

2

L04.07

198

548

Đông Bắc

11,5m

14.670.769

1.000.000

13.670.769

3

L09.06

263,84

568,7

Đông Nam

11,5m

18.312.226

1.000.000

17.312.226

4

L09.07

262,66

568,7

Đông Nam

11,5m

18.245.863

1.000.000

17.245.863

5

L11.04

201,39

511,1

Đông Nam

11,5m

13.797.194

1.000.000

12.797.194

6

L11.10

213,62

643,6

Đông Bắc + Tây Bắc

40m

35.082.367

35.082.367

7

L11.11

225,78

643,6

Tây Bắc

40m

31.401.873

31.401.873

8

L11.14

315,96

737,6

Tây Bắc

40m

42.042.610

1.000.000

41.042.610

9

L11.15

217,45

629,2

Tây Bắc

40m

30.393.243

30.393.243

10

L11.17

190,66

552,2

Tây Bắc

40m

32.004.517

32.004.517

11

L12.08

186,03

476,5

Tây Bắc

40m

27.120.662

27.120.662

12

L12.09

189,59

476,5

Tây Bắc

40m

27.580.725

27.580.725

13

M07.14

300,5

633,9

Đông Nam + Tây Nam

17.5m

29.091.402

29.091.402

Bảng giá biệt thự An Khang Villa cho những thông tin cơ bản như sau:.